teisinis diskursas

  1. Basia Nikiforova

    Straipsnis Religinis pliuralizmas: kultūrologinio ir teisinio diskursų sandūra

    Santrauka. Straipsnyje religinio pliuralizmo sąvoka ir padėtis analizuojama kultūrologinio ir teisinio kontekstų požiūriu. Pateikiama pagrindinių religijos ir valstybės tarpusavio santykių modelių (arba formų) charakteristika, parodomas XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje susiformavęs...
  2. Žaneta Čėsnienė

    Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio autoriais ir vertimo teorijos bei praktikos raidos analize, aptariama intralingvistinio vertimo esmė akcentuojant intralingvistinio vertimo raišką teisiniame diskurse. Apžvelgiama intralingvistinio vertimo samprata, analizuojama jos...
Grįžti