teismo ekspertizė

  1. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

    Straipsnis Teismo ekspertizės samprata ir kompetencija

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis teismo ekspertizės, specialių žinių, kompetencijos sampratomis, aptariamos teismo ekspertizės kompetencijos ribos. Atlikta užsienio šalių ir Lietuvos teorijos ir praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad teismo ekspertizės kompetencijos ribos priklauso nuo...
Grįžti