teismų istorija

  1. Mindaugas Maksimaitis

    Straipsnis Lietuvos vyriausiasis tribunolas XX amžiuje

    Santrauka. Straipsnyje pateikiama Lietuvos tarpukario teismų sistemos aukščiausios grandies, sekant viduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausio teismo tradicija pavadintos Vyriausiuoju Tribunolu, sudėtis, veiklos organizavimas, kai kurie statistiniai duomenys apie jo nagrinėtus...
  2. Mindaugas Maksimaitis

    Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas rengimasis svarbiausiam tarpukario Lietuvos teismų gyvavimo įvykiui – 1933 metų reformai. Atskleidžiamos pirmuoju atkurtos valstybės laikinu įstatymu nustatytos teismų santvarkos probleminėmis laikytos nuostatos, valdžios mėginimai tą sistemą tobulinti...
Grįžti