teologija

  1. Audrius Beinorius

    Straipsnis Krikščionybė Indijoje: kultūrinės ir teologinės transformacijos

    Santrauka: Krikščionybė vaidino ypatingą vaidmenį kelių amžių Indijos kolonizavimo istorijoje. Krikščionybę indai stengėsi suprasti įvairiais būdais ir iš įvairių perspektyvų. Šiame straipsnyje analizuojama krikščionybės įdiegimo į kultūrą Indijoje ir krikščioniškos teologijos vedantiškos...
  2. Rasius Makselis

    Straipsnis Pseudo Dionisijo Areopagiečio įžvalgos apie gyvybę dieviškosios raiškos („prohodos“) kontekste

    Santrauka: Straipsnis skirtas krikščioniškojo neoplatonizmo atstovo, žinomo Dionisijo Areopagiečio pseudonimu, gyvybės, kaip vieno iš Dievo vardų, sampratos analizei. Šios sampratos filosofinių prielaidų aptarimas leidžia atskleisti Dionisijo atliktą radikalią pamatinės neoplatonizmo filosofijos...