trečiųjų šalių piliečių integracija

  1. Irmina Matonytė

    Straipsnis Ne Europos Sąjungos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose

    Santrauka. Straipsnyje apibendrinama mokslininkų iš ne Europos Sąjungos šalių integracijos Lietuvos universitetuose patirtis, pateikiant šalies viešosios politikos institucijų ir atskirų universitetų atvirumo bei imlumo aukštos kvalifikacijos užsieniečiams tyrimo rezultatus. Aptariami įvairaus...
Grįžti