vadovėlis-monografija

  1. Juozas Ruževičius

    Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybės vadybos klausimai globalizacijos ir internacionalizacijos sąlygomis. Darbe analizuojami studijų kokybei įtakos turintys Bolonijos proceso ir Tiuningo metodologijos dokumentai. Straipsnyje apibendrinta įvairių kokybės...
Grįžti