vaiko teisės

  1. Janina Stripeikienė

    Straipsnis Vaiko, kaip savarankiško teisės subjekto, problema

    Santrauka. Teisinis subjektiškumas įgyjamas gimstant. Santuokos ir šeimos kodeksas, galiojęs iki 2000 m. Civilinio kodekso įsigaliojimo, nenumatė nepilnamečio vaiko teisių. Vaikų teisės buvo pripažįstamos išvestinėmis iš jų tėvų teisių. Civilinis kodeksas nustato, kad vaikas gali būti turtinių...
Grįžti