vaizdinys

  1. Viktor Denisenko

    Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

    Santrauka. Disertacijoje tiriama, kaip 1991–2009 m. periodu keitėsi požiūris į Baltijos šalis Rusijos periodinėje spaudoje. Tyrimui pasirinkti trys Rusijoje leidžiami laikraščiai Argumenty i fakty, Komsomolskaja pravda, Izvestija. Šaltinių pasirinkimą lėmė minėtų periodinių spaudos leidinių...
  2. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Lietuvių etnografinės fotografijos ypatybės

    Santrauka. Straipsnio tikslas – aptarti XIX a. II pusės–XX a. I pusės lietuvių etnografinės fotografijos ypatumus. Remiantis vizualinės medžiagos analize, istoriniu-lyginamuoju metodu, analizuojami lietuvių etnografinės fotografijos raidos ypatumai. Nagrinėjama problema – kaip vaizdiniai...
Grįžti