vedų mitologija

  1. Antanas Andrijauskas

    Monografija Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

    Santrauka. Monografija yra originalus tarpdalykinis veikalas, kuriame autorius lyginamuoju aspektu žvelgia į didingą indų civilizaciją kaip joje išsikristalizavusių kultūros, estetikos ir meno formų savitumą. Tai – didžiulę Hindustano pusiasalio geografinę erdvę aprėpiantis tekstas, kuriame...
Grįžti