veidrodžio stadija

  1. Stanislovas Mostauskis

    Straipsnis Subjekto paieškos Jacqueso Lacano veidrodžių karalystėje

    Santrauka: Straipsnyje analizuojama Lacano pasiūlyta veidrodžio stadijos koncepcija, originaliai interpretuojanti konkretų ankstyvosios individo raidos etapą, jį paruošusias prielaidas, eigą ir svarbiausius pokyčius. Straipsnyje plėtojamos nuostatos, kad veidrodžio stadijos metu steigiamas...