vertimas

  1. Dalia Švambarytė

    Disertacija Bai Juyi poezija kaip kiniškas intertekstas japonų klasikiniame tekste: lyginamoji studija

    Santrauka. Disertacijoje lyginamuoju aspektu kompleksiškai analizuojamos viduramžių Japonijos ir Kinijos literatūrinės tradicijos, pasitelkiant klasikinius šaltinius bei interpretacinę literatūrą. Tyrimo centre – kinų poeto Bai Juyi (772–846) kūrybos įtaka japonų literatūrai, visų pirma Murasaki...
Grįžti