videomenas

  1. Kęstutis Šapoka

    Straipsnis Kino archyvas, atmintis ir ideologinis reversas

    Santrauka. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į specifinę lietuvių videomeno rūšį, kurioje naudojamasi, manipuliuojama ikisovietinėmis ir sovietinėmis kino kronikomis, kitaip sakant, rasta ir archyvine kino medžiaga (RIAM) kaip istoriniais ideologiniais naratyvais. Ši RIAM panaudojimo taktika...
Grįžti