Kęstutis Šapoka
Registruotas:
2015-08-27
Straipsniai:
141
Kolegos citavo:
16
Kolegos minėjo:
12

Sklaidos priemonės

Kęstutis Šapoka

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  vyresnysis mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  2008 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Dailės terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė. Nuo 2008-ųjų žurnalo Kultūros barai dailės skilties redaktorius. Aktyviai reiškiasi kaip dailės kritikas, parodų kuratorius, menininkas. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kolektyviniuose rinkiniuose. Spaudoje išleido apie 300 kritinių straipsnių ir recenzijų. Mokslinių tyrimų sritys: menotyra, filosofija, meno ir psichopatologijos santykis, dailės kritikos metodologija, ideologijos kritika.