viešasis interesas

  1. Skirmantė Gadeikytė

    Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos prokuroro sprendimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones problemos: forma, pagrindai, apskundimo tvarka. Tiriamas vienas iš prokuroro vykdomos viešojo intereso gynimo funkcijos aspektų – sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo...
  2. Justinas Jarusevičius

    Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

    Santrauka. Pagrindinis klausimas, kuris analizuojamas šioje studijoje, – ar yra pagrįstas civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumo ribojimas. Pagrindiniai žodžiai: civiliniai ginčiai, viešasis interesas, arbitruotinumas.
Grįžti