visuomeninės geografijos studijos

  1. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

    Straipsnis Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas

    Santrauka. Klaipėdos universiteto Visuomeninės geografijos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius spręsti teritorines socialines, urbanistines, ekonomines bei gamtines problemas bei prieštaravimus, kurie Vakarų Lietuvoje yra specifiniai. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti...
  2. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

    Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

    Santrauka. Dalyvavimas Erasmus ir Erasmus+ programose – populiari universitetų dėstytojų ir kito akademinio personalo bei studentų akademinio mobilumo forma. Klaipėdos universiteto geografai gali studijuoti daugiau kaip dvidešimtyje užsienio aukštųjų mokyklų įvairiuose Europos regionuose ir...
Grįžti