žmogaus būtis

  1. Vanda Aramavičiūtė

    Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

    Santrauka. Laisvojo ugdymo paradigmos įsitvirtinimą lemia tiek politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės priežastys, tiek šiuolaikinės edukologijos mokslo lygis. Šiame kontekste aptariama B. Bitino pedagoginės minties svarba šiuolaikinei ugdymo sistemai: ryškinamas filosofinis požiūris į...
Grįžti