Baigėsi Pratęstas kultūros ir meno ekspertų atrankos konkursas

Lietuvos kultūros taryba pratęsia gruodį paskelbtą kultūros ir meno ekspertų atrankos konkursą. Kultūros ir meno kūrėjų, tyrinėtojų, kuratorių, vadybininkų ir kitų savo srities ekspertų paraiškų laukiame iki 2018 m. sausio 15 d., 12.00 val.

Lietuvos kultūros tarybos ekspertai skiriami dvejų metų kadencijai. Iš Lietuvos kultūros tarybos narių atrinktų ekspertų sudaroma ekspertų duomenų bazė. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės finansavimo programų, sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau darbo grupės posėdyje priima galutines rekomendacijas Tarybai bei pateikia konsoliduotą komentarą dėl siūlomos skirti sumos. Ekspertai yra anoniminiai, ir privalo išlikti anonimiškais bei išlaikyti kitų jiems žinomų ekspertų anonimiškumą. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Šiuo metu kadenciją baigiančių ekspertų duomenų bazėje buvo 155 skirtingas kultūros ir meno sritis atstovavę ekspertai, 76 iš jų dirbo dvi kadencijas. Per dvejus metus trukusią kadenciją jie įvertino 11 806 projektų ir 2034 paraiškas stipendijoms.

Lietuvos kultūros tarybai labai svarbu įgyvendinti kultūros ir meno sričių bei teritorijų atstovavimo įvairovės principus, įgalinančius atstovauti visas kultūros ir meno sritis bei visus Lietuvos regionus, todėl kviečiame dalintis žinia ir paraginti kolegas teikti savo kandidatūras.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:
  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo arba projektų ekspertinio vertinimo patirtį;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant (organizuojant, koordinuojant ir pan.) kultūros ir meno projektus susijusius su paraiškoje nurodoma kompetencija (-omis);
  • būti nepriekaištingos reputacijos.
LKT ekspertais negali būti:
  • kultūros ir meno organizacijų vadovai;
  • dvi kadencijas iš eilės LKT ekspertais buvę ekspertai.
Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip pateikti paraišką:
Parsisiųskite ir savo kompiuteryje išsaugokite pretendento anketą.
Užpildykite pretendento anketą (visi laukai privalomi, anketą reiktų atsidaryti ir pildyti nemokama „Adobe Acrobat Reader“ programa).

Pridėkite skenuotas išsilavinimą ir/ar meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Parengtą 1 dokumentą PDF formatu siųskite el. paštu: [email protected]

Paraiškos priimamos: iki 2018 m. sausio 15 d. 12.00.

Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti iki 2018 m. kovo 1 d.

Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Svarbius dokumentus ir kitą informaciją rasite čia.

Kilus klausimams kreipkitės:
Agnė Silickaitė
Pirmininkės patarėja
Tel. (8 5) 255 9365
El. paštas: [email protected]
 
Grįžti