Baigėsi Skelbiamas papildomas ekspertų atrankos konkursas

Lietuvos kultūros taryba skelbia papildomą ekspertų atrankos konkursą septynioms kultūros ir meno sritims. Paraiškų laukiama iki sausio 23 d. 12 val.

Paraiškas kviečiami teikti šių sričių ekspertai:
cirko,
dizaino,
fotografijos,
šokio,
tautodailės (amatų),
archyvų,
muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo.

Gruodžio viduryje paskelbtam kultūros ir meno ekspertų atrankos konkursui buvo pateiktos 224 pretendentų anketos. Aktyviausi šiame konkurse buvo kultūros edukacijos ekspertai. Tačiau sulaukta nepakankamai cirko, dizaino, fotografijos, šokio, tautodailės, archyvų ir muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo ekspertų paraiškų ir nuspręsta šioms sritims skelbti papildomą atrankos konkursą. Remiantis Lietuvos kultūros tarybos patirtimi ir sukaupta statistika, konkurse jau dalyvaujančių pretendentų skaičius gali būti per mažas norint užtikrinti visapusišką ir pilnavertį ir šių sričių ekspertinį vertinimą. Todėl kviečiame cirko, dizaino, fotografijos, šokio, tautodailės, archyvų ir muziejų atstovus užpildyti pretendento anketą ir tapti Lietuvos kultūros tarybos ekspertais, taip užtikrinant, kad visoms kultūros ar meno sritims būtų tinkamai atstovaujama Lietuvos kultūros tarybos finansavimo procesuose.

„Ekspertai – itin svarbi Lietuvos kultūros savivaldos grandis, jie būtini efektyviai Lietuvos kultūros tarybos veiklai. Siekiame profesionalaus ir kokybiško kultūros projektų vertinimo ir skaidraus finansavimo, todėl kviečiame šių kultūros ir meno sričių profesionalus tapti Lietuvos kultūros tarybos ekspertais ir padėti įgyvendinti šiuo siekius“, – teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, ne mažesnę kaip vienerių metų darbo arba projektų ekspertinio vertinimo patirtį, ir ne mažesnę kaip trejų metų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo patirtį. Lietuvos kultūros tarybos ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai bei dvi kadencijas iš eilės Lietuvos kultūros tarybos ekspertais jau buvę asmenys.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:
  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo arba projektų ekspertinio vertinimo patirtį;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant (organizuojant, koordinuojant ir pan.) kultūros ir meno projektus susijusius su paraiškoje nurodoma kompetencija (-omis);
  • būti nepriekaištingos reputacijos.
LKT ekspertais negali būti:
  • kultūros ir meno organizacijų vadovai;
  • dvi kadencijas iš eilės LKT ekspertais buvę ekspertai.
Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip pateikti paraišką:
Parsisiųskite ir savo kompiuteryje išsaugokite pretendento anketą.

Užpildykite pretendento anketą (visi laukai privalomi, anketą reiktų atsidaryti ir pildyti nemokama „Adobe Acrobat Reader“ programa).

Pridėkite skenuotas išsilavinimą ir/ar meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Parengtą 1 dokumentą PDF formatu siųskite el. paštu: [email protected]

Paraiškos priimamos: nuo 2017 m. sausio 16 d.14.00 iki 2018 m. sausio 23 d. 12.00.

Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti iki 2018 m. kovo 1 d.

Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Svarbius dokumentus ir kitą informaciją rasite čia.
Kilus papildomiems klausimams kreipkitės: tel. (8 5) 255 9365
 
Grįžti