Baigėsi Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui. Doktorantūros temų atranka vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 27 d. 20 val.

Doktorantūros temų atranka – tai Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar institucijoms kartu su įmonėmis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, pirmasis etapas.

Antrasis etapas, skirtas paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimui, jų vertinimui ir doktorantūros vietų skyrimui, bus skelbiamas vėliau.

Konkurso tikslas
Konkurso tikslas – atrinkti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų plėtrai arba Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų), gebančių atliepti šiuos poreikius, rengimą.

Galimi pareiškėjai
Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – teikėjai)

Pasiūlymų teikimo tvarka
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu. Teikėjai ant savo firminio blanko turi užpildyti Pasiūlymo doktorantūros temų atrankos konkursui formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais (jeigu tokių yra) nuskenuotą pateikti e. p. [email protected] ir [email protected].

Prašome kartu atsiųsti ir pasiūlymą Word formatu, siekiant išvengti pakartotinio teksto rinkimo, Tarybai skelbiant atrinktų temų sąrašus.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
1) siūlomos doktorantūros temos moksliškumas (meniškumas) ir aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste;

2) siūlomos doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas;

3) siūlomos doktorantūros temos siekiamų rezultatų įgyvendinamumas.

Pasiūlymų vertinimas ir atranka
Pasiūlymų vertinimas bei atranka atliekami ir vykdytinos doktorantūros temos nustatomos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos. Konkurso rezultatai bus skelbiami Tarybos svetainėje.

Papildoma informacija
Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia projekto administratorė Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 9–15 val.
 
Grįžti