Baigėsi Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.

Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija.

Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių). Vykdomų COST veiklų sąrašas.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje.

Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas organizuojamas keturis kartus per metus. Apie numatomas vertinimo sesijas skelbiama kalendoriniame kvietimų plane bei Tarybos naujienų tinklalapyje.

Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos aprašas (2018-02-27 įsakymas Nr. V-82).

Daugiau apie COST programą.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Agnė Albrechtaitė tel. (+370) 676 17398, e. p. [email protected].
 
Grįžti