Baigėsi Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo

Iki 2018 m. gegužės 15 d. kviečiame teikti dokumentus dėl PVM dydžio išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektų vykdymo metu, apmokėjimo.

Dokumentus gali teikti valstybės ir savivaldybių valdymo bei valstybinės mokslo ir studijų institucijos, vykdančios ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektus.

PVM dydžio išlaidos apmokamos už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. įskaitytinai.

Dokumentų teikimo tvarka yra nustatyta Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše (su pakeitimais), patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47.

Lietuvos mokslo taryba dokumentus priima iki 2018 m. gegužės 15 d., adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius. Siunčiant paštu, dokumentai Lietuvos mokslo tarybą turi pasiekti ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 15 d.

Išsamesnę informaciją teikia Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Nemeikšytė tel. 8 676 18122 arba el. paštu [email protected].