Baigėsi 2018 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos–Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams planuojama skirti 180 000 eurų, vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 16 val.

Dėmesio! Prieš teikdami paraiškas susipažinkite su šios finansavimo priemonės konkursinėmis nuostatomis ir dokumentais.

Remiamos mokslo sritys
Kvietimas yra skirtas visų mokslo sričių projektams.

Galimi pareiškėjai ir partneriai iš Japonijos
Paraiškas teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu. Lietuvos vykdančioji institucija turi būti mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Abiejų šalių projekto vadovai turi būti mokslininkai.

Paraiškas kvietimui gali teikti tie pagrindiniai vykdytojai, kurie nevykdo (-ė) bendrų Lietuvos‒Japonijos projektų pagal 2016 m. ar 2017 m. konkursus.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Japonijoje paraiškos teikiamos Japonijos mokslo skatinimo organizacijai (angl. Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) pagal dvišalio bendradarbiavimo schemą (angl. JSPS Bilateral Joint Research Projects/Seminars).

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiamas, neatsiejama paraiškos dalimi laikomas, privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas – ir priedai, nurodyti paraiškos formoje:
 1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
 2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2009–2018) metų svarbiausių publikacijų sąrašai;
 3. Paraiškoje nurodytų partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai anglų kalba;
 4. Paraiškoje nurodytų partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2009–2018) metų svarbiausių publikacijų sąrašai.
Lietuvos dalyvių paraiškos rengimo ir vertinimo nuostatos
 1. Mokslo ir sklaidos projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2019 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2020 m. kovo 31 d. Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 2 metai. Ilgiausia galima sklaidos projekto trukmė – 12 mėnesių.
 2. Projekto pabaiga turi būti planuojama kovo‒gruodžio mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Taryba finansuoja Lietuvos dalyvių išlaidas projekte.
 5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 6. Paraiškos pildomos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
 7. Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos–Japonijos projektų tinklapyje.
Informaciją teikia
Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. [email protected].
 
Grįžti