Baigėsi Kvietimas pasaulinio lygio inovacijoms kurti pagal programą „EUREKA“

Prasidėjus „Inovacijų savaitei 2018“ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra laukia naujų bendrų mokslo ir verslo projektų. Paskelbtas konkursas, kuris skirtas finansuoti tarptautinės programos „Eureka“ projektus. Ši programa remia į rinką orientuotus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Numatomas kvietimo „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (kvietimas Nr. 03) biudžetas yra 2,5 mln. eurų. Šis kvietimas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

„Mūsų tikslas – skatinti inovacijų kūrimą atviros partnerystės principu, kai bendradarbiaujama ir dalinamasi žiniomis kartu su užsienio partneriais. Šiuo metu aktualu stiprinti Lietuvos mokslo ir verslo gebėjimus įsijungti į tarptautinius projektus bei remti į rinką orientuotų inovatyvių produktų kūrimą“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Projektai gali būti inicijuojami pagal šešias Sumanios specializacijos sritis. Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, o galimi partneriai tiek privatūs juridiniai asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, tiek mokslo ir studijų institucijos. Lietuvos privačiam juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam projekte, turi tekti ne mažiau kaip 30 procentų projekto biudžeto (Lietuvos dalies). Paraiškos teikiamos iki š.m. gruodžio 3 d.

Projektai turėtų būtų tarptautiniai, tai yra turi būti pasirinktas bent 1 tarptautinis partneris iš Europos Sąjungos valstybių. Tai gali būti tiek užsienio įmonė, tiek mokslo ir studijų institucija. Lietuvos partnerių finansinė dalis projekte negali būti didesnė kaip 75 procentai viso planuojamo projekto biudžeto (su tarptautinių partnerių dalimis).

Didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma yra 300 tūkst. eurų, mažiausia lėšų suma – 100 tūkst. eurų. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Konkursas yra organizuojamas dviem etapais. Pirmajame konkurso etape turi būti suformuotas projekto konsorciumas su tarptautiniu partneriu ir su juo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, taip pat parengtas ir pagal formą anglų kalba užpildytas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, paskelbtas „Eureka“ programos svetainėje. Antrajame konkurso etape projektui yra suteikiamas „Eureka“ projekto statusas.

Lietuva „Eureka“ programos valstybė narė yra nuo 1999 metų ir jau yra įgyvendinusi daugiau nei 100 projektų. Aktyviausiai programoje dalyvauja lazerių, informacinių ir ryšių technologijų bendrovės.

Kvietimas teikti paraiškas

Kontaktai pasiteirauti:
Birutė Bukauskaitė, tel. nr. (8 5) 2 127 436, el. p. [email protected]
Mantas Biekša, tel. nr. (8 5) 264 4713, el. p. [email protected]