Baigėsi Programos „BiodivERsA“ 2018–2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovės ir jos įtaka gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatai“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2018 m. lapkričio 16 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 17 finansuojančių organizacijų iš 12 šalių: Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Kvietimo biudžetas yra 9 mln. eurų, Lietuvos dalyviams skiriama 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo tema – „Bioįvairovės ir jos įtaka gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatai“ (angl. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health), apimanti šiuos pagrindinius tyrimų klausimus:
  • Ryšys tarp bioįvairovės ir gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatos – poveikiai ir priežastiniai mechanizmai;
  • Globalių pokyčių faktorių integruoto poveikio su bioįvairove susijusioms sveikatos problemoms supratimas ir prognozavimas;
  • Kiekybinis ir kokybinis bioįvairovės naudingumo gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatai įvertinimas ir sveikatai palankaus bioįvairovės statuso bei bioįvairove pagrįstos palankios sveikatos būklės skatinimas.
Numatyta finansuoti dviejų tipų projektus:
  • A – tarptautinius mokslinių tyrimų projektus;
  • B – tarptautinius iš individualių mokslininkų sudarytų grupių tyrimų sintezės projektus.
Lietuvos tyrėjams finansavimas skiriamas dalyvauti „A“ tipo projektuose – tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį mokslinių tyrimų projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos priimamos programos elektroninėje sistemoje iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16 val. centrinės Europos (Briuselio) laiku. Elektroninės paraiškų sistemos nuoroda bus paskelbta iki spalio 12 d.

Išsamiųjų paraiškų pateikimas numatytas 2019 m. vasario–kovo mėn.

Paraiškų rengimo nuostatos
Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. [email protected].
 
Grįžti