Baigėsi VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių projektus.
Kvietimo lėšos~7,5 mln. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2018 m. gruodžio 11 d. 24 val.
Projekto terminaipradžia2019-05-01 – 2019-07-01
pabaigaiki 2022-06-30 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasne didesnis nei 150 tūkst. Eur
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Kvietimo konkursai1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų
2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių paraiškų
Galimi pareiškėjai
1.
Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija:
  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Paraiškų teikimo tvarka
2.
Paraiška humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų konkursui teikiama lietuvių kalba, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių paraiškų konkursui – lietuvių ir anglų kalbomis.
3.
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (tik lietuvių kalba);
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais (teikiant paraišką antram konkursui – tik anglų kalba);
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriais – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo) (teikiant paraišką antram konkursui – tik anglų kalba).
Paraiškų vertinimo tvarka
4.
Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui bus sudaromos kelios paraiškų grupės kiekvienam konkursui.

Bendrieji reikalavimai projektams
5.
Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia
Dėl humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų:
Dėl fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių paraiškų:
 
Grįžti