Baigėsi EuroNanoMed 3 programos 2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 18 finansuojančių organizacijų iš 16 šalių (Bulgarijos, Kanados (Kvebeko), Čekijos, Estijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Taivano, Turkijos).

Kvietimo biudžetas sudaro apie 11 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo temos:
  1. Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
  2. Diagnostika (angl. Diagnostics);
  3. Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5, jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano ir Turkijos.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo (sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė), kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape, pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos EuroNanoMed 3 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus priimamos nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2019 m. sausio 31 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d. 17 val. (CET). Kvietimus dalyvauti konkurso antrame etape planuojama skelbti 2019 m. gegužės pabaigoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EuroNanoMed 3 interneto svetainėje anglų kalba. Išsamesnę informaciją apie programą lietuvių galima rasti Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. [email protected].