Baigėsi Jogailos universitetas Krokuvoje siūlo fizikos ir chemijos podoktorantūros stažuotę

Grįžti