Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2019 metų II pusmečio išvykoms.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2019 m. gegužės 15 d. 24 val.

Paramos dydis – Iki 1140 Eur.

Galimi pareiškėjai
  1. Visų mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų.
  2. Meno srities nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.
  3. Doktorantų studijos turi būti apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant ES paramos fondų lėšas) arba jiems turi būti mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje.
Paraiškų teikimo tvarka
  1. Paraiška teikiama užpildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt.
  2. Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai.
Sąlygos akademinei išvykai ir paraiškų teikimui
  1. Doktorantas neturi būti gavęs paramos akademinei išvykai 2019 m. I pusmetį.
  2. Doktorantai, gavę paramą akademinei išvykai 2018 metais, į paraišką paramai 2019 metų II pusmečio akademinei išvykai gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus ar meno kūrinius ir paskelbtus (priimtus spausdinti) tyrimus, kurie nebuvo pateikti 2018 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama.
  3. Akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2019 m. liepos 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą.
  4. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
Kiti paraiškoms, paraišką teikiantiems doktorantams ir paraiškos išlaidoms keliami reikalavimai yra nurodyti kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. 8676 18580, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti