Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos konkursui

Lietuvos kultūros taryba (LKT) kviečia kultūros ir meno organizacijas teikti paraiškas Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos konkursui.

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos tikslas - skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, sudarant palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei ugdyti visuomenės pagarbą autorių teisėms ir gretutinėms teisėms ir nepakantumą neteisėtam kūrinių naudojimui.

LKT šią programą administruoja jau antrus metus: šiam etapui numatyta 575 538 eurų (lėšų šaltinis numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje). Paraiškos priimamos iki birželio 12 d. (imtinai), o jas gali teikti visi juridiniai asmenys (išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas).
 
Grįžti