Baigėsi IX kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2020–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių projektus.
Kvietimo lėšos~7,5 mln. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2019 m. rugsėjo 9 d. 24 val.
Projekto terminaipradžia2020-03-01–2020-05-01
pabaigaiki 2022-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasne didesnis nei 150 tūkst. Eur
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Kvietimo konkursaiI. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS
II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai. KONKURSO NUOSTATOS
III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS
IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai. KONKURSO NUOSTATOS
Galimi pareiškėjai (bendros nuostatos visiems konkursams)paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija
asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas
vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
Paraiškų vertinimo tvarka
  1. Administracinės patikros metu, siekiant nustatyti, ar vadovai atitinka patyrusiam projekto vadovui taikomus reikalavimus, bus pasitelkti ekspertai.
  2. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  3. Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių konkursų paraiškos bus vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
  4. Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
Bendrosios kvietimo nuostatos anglų kalba