Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.

Šių LINO LT vizitų tikslas – stiprinti Lietuvos mokslo vadybininkų administravimo gebėjimus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Vizitai turi padėti susipažinti su gerąją tyrėjų pasiruošimo dalyvauti tarptautiniuose paraiškų konkursuose ir partnerių paieškos patirtimi, galimybėmis tyrėjams aktyviau dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis.
Finansuojami vizitaiĮ tarptautines MTEPI programas vykdančias užsienio institucijas
Į mokslo įstaigas, nuolat laiminčias tarptautinių mokslinių tyrimų projektų konkursus
Vizito pradžiaNe anksčiau kaip 2019 m. liepos 9 d.
Vizito trukmėIki 4 kalendorinių dienų
Paraiškų teikiamasElektroniniu paštu iki 2019 m. rugsėjo 26 d., 23:59 val.
Pareiškėjai turi užpildyti Paraiškos dėl mokslo vadybininko vizito išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. [email protected].
Paraiškos teikiamos lietuvių kalba
Galimi pareiškėjaiMokslo vadybininkai – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar) studijų srityje, darbuotojai, kurie organizuoja institucijos dalyvavimą MTEP ir inovacijų priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.
Vizitų išlaidų paskaičiavimasVizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
  • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos
  • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos
  • dienpinigiai
Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia mokslo vadybininko išlaidų skaičiuokle.
Paraiškų konkurso sąlygosVertinimo kriterijai:
  • Vizito tikslų pagrįstumas
  • Numatomų rezultatų reikšmė
Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama bei sprendimas dėl finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Daugiau informacijos
Apie LINO LT vizitus – LINO LT tinklalapyje
Viešojo administravimo specialistė Veronika Kapalinskaitė, e. p. [email protected], tel. (8 604) 76286