Baigėsi VIII kvietimas teikti paraiškas 2020–2023 m. mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
Konkurso apimtisValstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos

1 uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones:

1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;

1.2 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;

1.3 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;

1.4 priemonė. Kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);

1.5 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;

1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).
Kvietimo lėšos~2,5 mln. Eur
Paraiškų teikimasParaiška teikiama elektroninėje sistemoje iki 2020 m. vasario 27 d. 24 val.
Kartu su paraiška turi būti pateikta:

vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;

projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.
Projekto pradžia2020-06-01–2020-07-01
Projekto pabaigaIki 2023-05-31 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasNe didesnis nei 120 tūkst. Eur. Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Galimi pareiškėjaiParaišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme

Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
Asmuo vienu metu gali būti ne daugiau kaip dviejų projektų pagrindiniu vykdytoju ir vienam iš šių projektų vadovauti, jei tai yra:
konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos projektas
mokslininkų grupių projektas
nacionalinės mokslo programos projektas
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektas
Bendrieji reikalavimaiProjektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.
Papildoma informacijaJei paraiškoje numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
Išsamesnę informaciją teikiaVyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė tel. 8 676 17699, e. p. [email protected]
 
Grįžti