Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
Skiriamos lėšos~200 000 Eur
Paraiškų teikimasParaiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. kovo 16 d. 24 val.
Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir privalomas paraiškos priedas ,,Išsami renginio programa“
Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1 000 Eur
Galimi pareiškėjaiLietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija
Renginių terminaiPradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. vasario 14 d.
Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2020 m. gruodžio 10 d.
Paramos lėšų panaudojimasLėšos gali būti panaudotos tik nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, organizuojamiems Lietuvoje
Renginiui organizuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2020 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir 2020 metais patirtos vykdančios institucijos
Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti
Bendrieji reikalavimaiRenginiams ir remiamoms išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos mokslo renginiams tinklalapyje
Išsamesnę informaciją teikiaInga Grigaliūnienė tel. 8 676 18660, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti