Baigėsi Skelbiamas „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo“ viešasis pirkimas

Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo viešąjį pirkimą.


Siekiamo įgyvendinti tyrimo tikslai – išanalizuoti esamą kūrėjų socialinę ir kūrybinę (t.y. kūrėjų fizines ir finansines sąlygas kurti) situaciją, įvertinti taikomų valstybės mechanizmų (socialinės apsaugos, mokestinių lengvatų ir t. t.) efektyvumą bei sudaryti ilgalaikės meno kūrėjų būklės analizės principus (t. y. užtikrinti būklės vertinimo tęstinumą).

Tyrimo rezultatų pagrindu bus formuojamos rekomendacijos LR kultūros ministerijai, taip pat tęsiamas dialogas su strateginiais LKT partneriais apie tinkamo apmokėjimo menininkams užtikrinimą, galimai koreguojami LKT valdomi kultūros organizacijų bei individualių kūrėjų finansiniai instrumentai (ar jų sąlygos).

Tyrimo rezultatų pristatymo visuomenei tikimąsi iki šių metų pabaigos.

Pasiūlymai ar prašymai dalyvauti konkurse elektroniniu būdu teikiami iki 2020 m. kovo 30 d. 10:00.
 
Grįžti