Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2020 metų II pusmečio išvykoms gauti.
Paraiškos teikiamoshttps://junkis.lmt.lt iki 2020 m. gegužės 15 d. 24 val.
Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmėPradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. liepos 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip iki 2020 m. gruodžio 15 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga
Paramos dydisIki 1 170 Eur
Galimi pareiškėjaiMokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika

Meno sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika
Paraiškų konkurso sąlygosDoktorantas neturi būti gavęs paramos akademinei išvykai 2020 m. I pusmetį

Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai

Doktorantai, gavę paramą akademinei išvykai 2018 ir (ar) 2019 metais, į teikiamą paraišką paramai 2020 metų II pusmečio akademinei išvykai gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus, kurie nebuvo pateikti 2018 ir (ar) 2019 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose
Papildoma informacijaTeikdamas paraišką doktorantas turėtų įvertinti pasaulinę situaciją dėl karantino ir galimo mokslinių renginių perkėlimo ar atšaukimo
Išsamesnę informaciją teikiadr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti