Baigėsi Tarptautinė inovacijų programa „Eurostars2“ laukia naujų projektų iš Lietuvos

Lietuvos mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, kviečiamos dalyvauti tarptautinėje inovacijų programoje „Eurostars2“. Programa vienija 36 valstybes nares ir partneres, tarp jų ir Lietuvą.

Šiai programai lėšas skiria valstybės narės ir partnerės bei Europos Komisija. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) finansuoja Lietuvos įmones, dalyvaujančias inovaciniuose projektuose, kuriais siekiama sukurti naują produktą, paslaugą ar technologiją ir pasibaigus projektui pateikti rezultatą į rinką.

Projektai finansuojami iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamų asignavimų. Projektuose finansuojamos veiklos: taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Užsienio partnerių – įmonių ir mokslo įstaigų – dalyvavimą projektuose remia jų nacionalinės inovacijų agentūros.

Prestižinėje programoje dažniausiai dalyvauja lazerių, informacinių ir ryšių technologijų, elektronikos ir kitos aukštųjų technologijų įmonės iš Lietuvos. Ne vienerius metus perspektyvias technologijas šioje programoje vysto lazerių lyderės „Light Conversion“, „Ekspla“, IT sprendimus medicinai kurianti „Softneta“ ir kiti. 2019 m. buvo finansuota 16 tarptautinių projektų (20 Lietuvos projektų vykdytojų), kuriems skirtas finansavimas siekė daugiau kaip 787 tūkst. eurų.

MITA kviečia įmones domėtis galimybėmis dalyvauti šioje programoje, ieškoti tarptautinių partnerių, registruotis „Eurostars2“ sistemoje ir pradėti rengti paraiškas.

Visos paraiškos dalyvauja tarptautiniame konkurse, kurias vertina užsienioekspertai. Naujus projektus tvirtina EUREKA sekretoriatas. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 3 d. (ketvirtadienio) 20 val. (Briuselio laiku).

Šiuo metu yra sudaryta galimybė sistemoje pildyti paraišką – aprašyti projekto esmę, tikslus bei uždavinius, planuotis darbų paketus, nurodyti partnerius. Paraiškos teikimo mygtukas yra neaktyvus, tačiau jis bus aktyvuotas rugpjūčio mėn. pabaigoje.

Šiemet paskelbtame konkurse nedalyvauja Italijos ir Rumunijos įmones finansuojančios agentūros, todėl jeigu Lietuvos dalyviai pasirinks projekto partnerius iš šių paminėtų valstybių – užsienio partneriai turės dalyvauti projektuose nuosavomis lėšomis.

Visas gaires pareiškėjams anglų kalba galite rasti „Eurostars2“ programos svetainėje. Taip pat galite kreiptis į MITA konsultacijos paraiškos pildymo, projekto darbų planavimo, biudžeto sudarymo klausimais.

Liepos 7 d. vyks tarptautinis nuotolinis seminaras preiškėjams. Registracija čia.

Konsultacijas teikia Daiva Keršienė, MITA MTEPI skyriaus vyriausioji specialistė Tel. 8 604 79 828, el.paštas [email protected]
 
Grįžti