Baigėsi Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ paraiškų konkursą

Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Projektams iš programos „Horizontas 2020“ skirtas 1 milijardas eurų. Paraiškos priimamos nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki 2021 m. sausio 26 d.

Kvietimas teikti paraiškas apima dešimt iššūkių, iš kurių aštuoni yra skirti pagrindinėms „Europos žaliojo kurso“ tematikoms:
  1. Klimato kaita
  2. Švari, prieinama ir saugi energija
  3. Pramonė švariai ir žiedinei ekonomikai
  4. Energiją ir išteklius taupantys pastatai
  5. Tvarus ir sumanus mobilumas
  6. „Farm to fork“
  7. Bioįvairovė ir ekosistemos paslaugos
  8. Nulinė tarša ir netoksiška aplinka
Dar du iššūkiai – Žinių stiprinimas apie Europos žaliąjį kursą ir Piliečių įgalinimas perėjimui prie klimatui neutralios, tvarios Europos – yra platesnės perspektyvos (horizontalūs) ir apima aštuonias „Europos žaliojo kurso“ tematikas bei yra skirti pasiekti ilgalaikius pokyčius.

Partnerių paieškos galimybės ir kita informacija: