Baigėsi Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2021 m.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai:
Mobilumo finansavimas. Paraiškas gali teikti meno ir kultūros profesionalai iš visų kultūros ir meno sričių, taip pat nedidelės (iki 6 asm.) kūrėjų ar atlikėjų grupės iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Finansuojama kelionė į Šiaurės arba Baltijos šalis (Alandų salos, Danija, Estija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija, Švedija) ir iki 14 dienų nakvynės ir pragyvenimo išlaidos.

Elektroninė paraiškos forma automatiškai apskaičiuoja prašomą sumą pagal nurodytą paskirties vietą/vietas ir kelionės trukmę. Paraiškos teikiamos anglų kalba per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

2021 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 8 d., kovo 31 d. ir rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie mobilumo finansavimą rasite

www.nordiskkulturkontakt.org/mobility-funding

Tinklaveika. Finansuojami tinklaveikos projektai, vykdomi mažiausiai 3 organizacijų iš skirtingų Šiaurės ir Baltijos šalių. Paraiškas gali teikti kultūros ir meno organizacijos arba mišrios (juridiniai asmenys ir pavieniai meno ir kultūros profesionalai) grupės, turinčios partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Šis modulis skirtas bendradarbiavimo tinklų stiprinimui. Finansuojamos veiklos, skirtos tinklo organizacijų poreikiams, taip pat veiklos, prisidedančios prie platformų būsimiems tarptautiniams projektams kūrimo.

Nefinansuojami kultūros ir meno produkcijos projektai, pavieniai renginiai, atviri renginiai, nuolatinių struktūrų ar tinklų kūrimas.

Galimas trumpalaikio (iki 12 mėn.) ir ilgalaikio (iki 36 mėn.) tinklo finansavimas.

2021 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 26 d. (trumpalaikiai ir ilgalaikiai tinklai), rugsėjo 20 d. (trumpalaikiai tinklai)

Daugiau informacijos apie tinklaveikos finansavimą rasite šiuo adresu.

Finansavimas menininkų rezidencijoms. Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančios ir naujai besisteigiančios nuolatinę profesionalių menininkų rezidencijų veiklą vykdančios organizacijos gali teikti paraiškas dėl finansavimo kviestiniams menininkams iš Šiaurės ir Baltijos šalių (min. 2 menininkai 2-4 mėn. trukmės vizitams) ir dalinėms rezidencijos administracinėms išlaidoms kompensuoti.

2021 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 11 d.

Daugiau informacijos apie paramą menininkų rezidencijoms rasite šiuo adresu.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškas galima pradėti pildyti ir teikti likus 1 mėn. iki paraiškų teikimo termino.

Daugiau informacijos apie šią mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas, paraiškų formų pavyzdžius, anksčiau finansuotų projektų pavyzdžius ir sąrašus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje.

Asmuo kontaktams Lietuvoje:
Brigita Urmanaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, el. paštas: [email protected], mob. +370 685 55138.
 
Grįžti