Baigėsi Mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkursas

Konkurso aprašymas
Konkurso tikslas – apdovanoti geriausiai įgyvendintus mokslo populiarinimo projektus. Apdovanojimai skiriami trijose kategorijose: (i) tikslinėms grupėms skirti renginiai (konferencijos, seminarai, atvirų durų dienos, mokslinės dirbtuvės ir kt.); (ii) audiovizualinių priemonių projektai (TV ir interneto projektai, filmai, parodos ir kt.); (iii) projektai, kurių įgyvendinimui panaudojamos kitos priemonės (leidiniai, žaidimai, ekskursijos ir kt.). Konkursu siekiama skatinti asmenis ir organizacijas šiuolaikinėmis priemonėmis pristatyti mokslo svarbą visuomenės raidai, viešinti mokslo ir technologijų naujausius pasiekimus, padėti visuomenei tinkamai įvertinti mokslinę veiklą ir jos rezultatus, didinti mokslininko profesijos patrauklumą, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus.

Paraiškų pateikimo terminas

Nuo 2021-04-06 iki 2021-10-06.

Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams susipažinimui
Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams pildymui
Apie konkursą skaitykite šiuo adresu.
 
Grįžti