Baigėsi Kvietimas teikti jungtines paraiškas Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų sveikatos srityje projektams

Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūra (AMED) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, siekdamos įgyvendinti 2017 m. kovo 9 d. pasirašyto tarpusavio bendradarbiavimo memorandumo sveikatos mokslinių tyrimų srityje nuostatas ir 2021 m. balandžio 1 d. pasirašyto Ketinimų protokolo dėl jungtinių projektų įgyvendinimo nuostatas bei skatindamos tvirtų ilgalaikių bendradarbiavimo ryšių tarp Lietuvos ir Japonijos mokslininkų sveikatos srityje sukūrimą, skelbia kvietimą teikti jungtines paraiškas projektams „Fundamentiniai tyrimai, panaudojant klinikinius duomenis ir bioresursus, retų ir nediagnozuotų ligų, ir vėžio srityje“ (angl. „Basic research with the use clinical data and bioresources in rare and undiagnosed diseases and cancer“).
Kvietimo teikti jungtines paraiškas pradžios ir pabaigos data AMED ir SAMJungtinių paraiškų teikimo pradžia – 2021 m. balandžio 12 d.

Jungtinių paraiškų teikimo pabaiga – 2021 m. birželio 15 d.

SVARBU! Lietuvos partnerio prašymas leisti teikti jungtinę paraišką turi būti pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2021 m. gegužės 17 d. 17:00.

Detali informacija pateikiama pridedamame Lietuvos partnerių, siekiančių dalyvauti jungtiniuose Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų projektuose, atrankos organizavimo ir dalyvavimo projektuose išlaidų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis 2021-2022 metais, tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas).
Jungtinių projektų sritys ir veiklos:„Fundamentiniai tyrimai, panaudojant klinikinius duomenis ir bioresursus, retų ir nediagnozuotų ligų, ir vėžio srityje“ ypač:
sveikatos / medicinos duomenų ir (arba) biologinių išteklių naudojime,
biobankų bendradarbiavime arba
genominių medicinos tyrimų patvirtinime ir standartizavime.

Tinkamos sritys apima (tyrimai, susiję su retomis ir nediagnozuotomis ligomis ir/arba vėžiu):
ligų priežasčių tyrimas arba rizikos prognozavimas;
Genominių duomenų analizės ir klinikinių duomenų patvirtinimo tyrimas;
Fenotipų tyrimas, pagrįstas sveikatos duomenų palyginimu;
Duomenų bazės ar sistemų, skirtų dalytis genominiais ar sveikatos duomenimis tarp Lietuvos ir Japonijos, kūrimas.

Laukiami rezultatai:
sinergetinis tyrimų bendradarbiavimo poveikis;
Lietuvos ir Japonijos mokslininkų partnerystės biomedicinos, sveikatos ir klinikinių tyrimų srityse skatinimas;
mokslininkų, ypač ankstyvosios karjeros mokslininkų, mainai;
pasikeitimas žiniomis ar metodikomis
papildoma prieiga prie įrenginių / išteklių / įrangos;
išplėstos galimybės bendradarbiauti ir paskatinti tolesnę sinergiją.
Jungtinių projektų įgyvendinimo maksimali trukmė36 mėn. nuo jungtinių projektų pradžios datos, tačiau ne ilgiau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Planuojamų finansuoti jungtinių projektų skaičiusIki 2 jungtinių projektų.
Jungtinių projektų finansavimo sąlygosLietuvos partnerio dalyvavimo jungtiniuose Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų projektuose išlaidoms finansuoti 2021 ir 2022 metais lėšos skiriamos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – 2021-2022 metams patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų: galima skirti maksimali lėšų suma 1 projektui – 25 000 Eur 2021 metams bei 25 000 Eur 2022 metams.

Lietuvos partneris turi nusimatyti finansines lėšas arba prisidėjimą natūra (pvz. keitimasis duomenimis, vizitų išlaidų į Japoniją apmokėjimas, bendri tyrimai ir kt.) jungtinio projekto tolimesniam vykdymui 2023 metams ir 2024 metams.
Reikalavimai Lietuvos partneriamsLietuvos partneriu gali būti viešas juridinis asmuo, arba viešojo juridinio asmens filialas, kuris vykdo mokslinę veiklą medicinos ir sveikatos mokslų srityje retų ir nediagnozuotų ligų ir/arba vėžio tyrimų tematikoje.

Lietuvos partneriu negali būti privatus ar verslo subjektas.

Detali informacija apie reikalavimus Lietuvos partneriams pateikta Tvarkos apraše.
Lietuvos partnerių dokumentų teikimo Sveikatos apsaugos ministerijai laikas, būdas ir kontaktinė informacijaLietuvos partneris reikalingus dokumentus privalo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2021 m. gegužės 17 d. 17:00.

Visi dokumentai teikiami el. paštu: [email protected]
Jungtinių paraiškų teikimo Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūrai AMED tvarka ir terminaiJungtinių paraiškų pateikimo AMED terminas – 2021 m. birželio 15 d.
Lietuvos partneris kartu su Japonijos partneriu jungtinę paraišką užpildo pagal AMED internetiniame puslapyje nurodytą jungtinių paraiškų teikimo tvarką (angl. Application Guidelines), naudodami formą (angl. Joint Case for Support“). Jungtinę paraišką nuo Lietuvos ir Japonijos elektroninėje AMED sistemoje e-RAD pateikia Japonijos partneris.

Ministerijai jungtinė paraiška nėra teikiama.
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:El. paštas: [email protected]

Tel. +370 5 219 3348

Aktualūs dokumentai ir formos:
  1. Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašas
  2. Lietuvos partnerio prašymo forma
  3. Lietuvos partnerio deklaracija
  4. Lietuvos partnerio atitikties vertinimo forma
  5. Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinimo forma
  6. Projekto galutinės ataskaitos forma
AMED tvarkos aprašas ir forma
  1. AMED tvarkos aprašas
  2. AMED forma
Daugiau informacijos – šiuo adresu.
 
Grįžti