Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės nr. 01.2.1-MITA-T-8…

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą nr. 1 (brandiesiems inovatoriams), nr. 01.2.1-MITA-T-851-06.

Paskelbimo data2021-10-11 09:00
Atnaujinimo data2021-10-11
PriemonėInočekiai
Paraiškos pateikimo terminas2021-10-31 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas484 535,00 Eur

Finansavimo tikslas
Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Remiamos veiklos
Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos brandiesiems inovatoriams:
  1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
  2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
Galimi pareiškėjai
Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.
  • Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
  • Verslas.
Atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, MITA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-10-29 15:15 val.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

Susiję dokumentai
Kontaktai
Inga Masilionytė-Larionova, tel. nr. (+370) 664 22923, el. p. [email protected]
 
Grįžti