Baigėsi Kvietimas teikti paraišką ir tapti ekspertais, kurie konsultuotų ES misijų klausimais

Europos Komisija paskelbė kvietimą ekspertams prisijungti prie penkių misijų valdybų, kurios turėtų patarti dėl ES misijų įgyvendinimo. Penkiose misijos valdybose kiekvienai misijai dirbs iki 15 nepriklausomų aukščiausio lygio ekspertų.

Pagrindinės naujųjų misijos valdybų užduotys bus skatinti ES misijas, didinant piliečių informuotumą ir konsultuojant dėl misijos įgyvendinimo plano veiksmų. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas sudarytos misijų tarybos bus grindžiamos pirmojo etapo misijų tarybų (kurios buvo atsakingos iki 2021 m. gruodžio mėn.) darbu.

Misijų valdybos pataria, kaip visapusiškai įgyvendinti penkias ES misijas, kurios dirba su tokiomis tematikomis kaip:
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos;
  • Vėžys;
  • Vandenyno ir vandenų atkūrimas;
  • Neutralūs klimatui ir išmanieji miestai;
  • Dirvožemio sandoris Europai.

Reikalavimai
Kiekvieną misijos valdybą sudaro iki 15 nepriklausomų aukšto lygio ekspertų, turinčių puikią patirtį tarnaujant valdžios institucijoms ir piliečiams bei derinant viešąjį ir (arba) privatų finansavimą. Kurdama misijos valdybas, Komisija siekia sukurti subalansuotas, įvairaus profilio komandas. Jos turėtų apimti kelias sritis, pavyzdžiui, verslą, viešąjį administravimą, mokslą, kultūrą, piliečių dalyvavimą ir pilietinės visuomenės organizacijas iš visos Europos ir už jos ribų.

Teikti paraišką

Paraiškos laukiamos iki 2022 m. vasario 2 d.

Daugiau informacijos
 
Grįžti