Baigėsi Atnaujinami paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas paraiškų konkursai

Lietuvos mokslo taryba atnaujina paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas paraiškų konkursus. Nuolatinį kvietimą teikti paraiškas numatoma skelbti š. m. vasario 1 d.

Siekdama užtikrinti paramą reikšmingiausiai prie Lietuvos mokslo plėtros ir žinomumo pasaulyje prisidedančioms publikacijoms, Taryba patikslino su publikacijų skelbimu susijusias Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo nuostatas. Sudarytas ir nuolat pildomas aukšto lygio tarptautinių leidyklų, leidžiančių ir mokslo darbus sąrašas, aktualus pretenduojantiems į paramą išleisti knygas.

Atkreipiame dėmesį, kad parama paskelbti publikacijas yra skirta tyrėjams, pristatantiems rezultatus, kurie gauti vykdant ne Tarybos finansuotus tyrimus, vykdžius ir baigus Tarybos finansuotų tyrimų projektus arba šiuo metu vykdant vidutinės vertės (ne didesnės nei 70 000 eurų) Tarybos finansuojamus projektus.

Primename, kad kreipiantis dėl paramos, išlaidos turi būti pagrįstos tik šiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo dokumentais.
 
Grįžti