Baigėsi Paskelbtas vienas iš paskutinių Valstybinės lituanistikos mokslo ir sklaidos 2016–2024 metų programos kvietimų teikti paraiškas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė Valstybinės lituanistikos mokslo ir sklaidos 2016–2024 metų programos XI paraiškų konkursą finansuoti mokslo projektus pagal pirmojo programos uždavinio priemones – vykdyti mokslinius tyrimus, rengti ir publikuoti monografijas, fundamentinius mokslo šaltinius, studijas bei kitus mokslo ir taikomuosius darbus. Paraiškos priimamos iki kovo 9 d.

Programai besibaigiant, trumpėja projektų trukmė. Šiame kvietime numatyta galimybė planuoti projektus iki 28 mėnesių trukmės.

Konkursas paskelbtas derinant laiką su mokslininkų grupių projektų XI paraiškų konkurso rezultatų paskelbimu vasario antroje pusėje. Atitinkamų mokslo sričių tyrėjai iki kovo 9 d. turės galimybę įvertinti aplinkybes ir apsispręsti pateikti paraiškas XI lituanistikos mokslo projektų konkursui.

Numatoma skelbti dar kelis Valstybinės lituanistikos mokslo ir sklaidos 2016–2024 metų programos paraiškų konkursus, kurių pobūdis ir apimtys priklausys nuo likusių programos lėšų. Vieną iš konkursų Taryba skelbs šių metų antroje pusėje, jis bus skirtas sklaidos projektams.
 
Grįžti