Baigėsi Skelbiami antrojo finansavimo etapo konkursai

Lietuvos kultūros taryba skelbia antrojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos 4 kultūros programų, Tolygios kultūrinės raidos prioritetų ir 10 meno sričių finansavimo konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki kovo 30 d. (imtinai).

Paraiškas galima teikti Atminties institucijoms skirtos programos veikloms, Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo programai, taip pat kultūros edukacijai ir kultūros ir kūrybinių industrijų tinklaveikai. Taip pat laukiama architektūros, dizaino, dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno, cirko, šokio, teatro, muzikos ir literatūros iniciatyvų.

Rengiant paraiškas
Rengiant paraiškas rekomenduojama susipažinti su „Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis“, atidžiai įsigilinti į kultūros programų ir meno sričių finansavimo sąlygas ir prioritetų bei kriterijų balų aprašus ir kilus klausimams kreiptis į Lietuvos kultūros tarybos sričių ir programų kuratores.

Šiemet buvo atnaujinta paraiškos forma, atsirado keletas naujų grafų, todėl paraiškų rengėjus kviečiame formą pildyti atidžiai, atsižvelgiant į pakeitimus.

Numatytos projekto veiklos ir pamatuojami jų rezultatai
, suteikto finansavimo atveju bus perkelti į finansavimo sutartį, todėl dar teikiant paraiškas raginame veiklas planuoti atsakingai ir numatyti apčiuopiamus, pamatuojamus jų rezultatus.

Taip pat keičiasi etapinių projektų planavimo ir įgyvendinimo tvarka. Nuo šiol, rengiant didelės apimties paraiškas, metų sandūroje vykstantiems ar itin sudėtingiems projektams, kuriems įgyvendinti būtinas ilgesnis nei vienerių kalendorinių metų periodas, t. y. veiklas būtina išdėstyti per 2-3 metus, visus etapus ir jiems reikalingą finansavimą reikės nurodyti paraiškoje. Šie paraiškos aspektai bus papildomai vertinami ir ekspertų, ir Lietuvos kultūros tarybos narių. Suteikus finansavimą, finansavimo etapams priskirtos sumos bus perkeliamos ir į finansavimo sutartis.

Visos paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu, per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS).

Projektų įgyvendinimas
Siekiant efektyvesnio valstybės lėšų kultūros projektams finansuoti panaudojimo, nuo šių metų sutrumpėjo dalinio finansavimo sutarčių pasirašymo terminas. Nuo šiol, gavus finansavimą, sutartį Lietuvos kultūros tarybai reiks pateikti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų. Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų finansuotų projektų sutartys rengiamos ir sugeneruojamos per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS).

Taip pat primename, kad siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektų finansavimui visoje projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi būti naudojamas aiškiai matomas Lietuvos kultūros tarybos logotipas.

Planuojantieji leidybinius projektus, kuriuose numatomas pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia (leidinys, informacija apie projektą ar pan.), turėtų atkreipti dėmesį, kad rengiant šią medžiagą Brailio raštu turi būti užtikrintas standarto ISO 17049:2013 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų taikymas“ ir jo nacionalinio priedo „Brailio rašto naudojimas Lietuvoje“ (literatūrinio Brailio, matematikos, fizikos, chemijos, kompiuterinio Brailio, muzikinio Brailio, šachmatų bei šaškių Brailio raštu užrašomi ženklai) taikymas.

Daugiau informacijos pareiškėjams
Nuo šių metų visi pareiškėjai, teikiantys paraiškas per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS) po Lietuvos kultūros tarybos finansavimo sprendimų paskelbimo savo paskyrose iš karto gali susipažinti su pateiktų paraiškų vertinimo balais ir konsoliduotu ekspertų darbo grupės komentaru dėl paraiškos vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų bei jiems skirtų balų pagrindimo, tam nebereikės teikti atskiro prašymo.

Visus Lietuvos kultūros tarybos finansavimo procesus ir jų terminus galite sekti projektų, stipendijų ir Tolygios raidos kalendoriuose. Lietuvos kultūros tarybos vertinimo procesai tiesiogiai priklauso nuo pateiktų paraiškų skaičiaus, todėl šiuose kalendoriuose pateikiama informacija apie terminus nuolat atnaujinama.

Įgyvendindama nuo pat įstaigos įkūrimo deklaruotą atvirumo principą Lietuvos kultūros taryba nuo kitų metų viešai skelbs ne tik paraiškas vertinančių kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę, bet ir personalines konkrečių darbo grupių sudėtis. Remiantis apibendrinta užsienio šalių kultūros ir meno tarybų patirtimi ir praktika, ekspertų darbo grupės bus viešinamos praėjus trims mėnesiams po finansavimo rezultatų paskelbimo.

Kviečiame peržiūrėti 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo gairėms skirtą seminarą.

Aktualiausią informaciją apie Lietuvos kultūros tarybos veiklą visuomet galite rasti interneto svetainėje, gauti naujienlaiškiu ar sekti Lietuvos kultūros tarybos paskyrose socialiniuose tinkluose.
 
Grįžti