Baigėsi 2022 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams vasaros metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.
Kvietimo lėšos250 000 Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2022 m. balandžio 27 d.
Projekto trukmė2022-07-01–2022-08-31
Projekto biudžetasne didesnis nei 1570,29 Eur
Galimi pareiškėjaiParaišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai.

Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.

Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Tyrimo vadovui (-ei) nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.

Asmuo kaip studento tyrimo vadovas (-ė) ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.

Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Papildoma informacijaKvietimui numatytos lėšos padalijamos į dvi grupes:
iki 87 500 Eur – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams;
iki 162 500 Eur – gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams.

Jeigu vienos grupės lėšų pakanka finansuoti visus tos grupės finansuotinus projektus ir dar lieka lėšų, jos perkeliamos kitai grupei.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  2. Dokumentas, patvirtinantis studento tyrimo vadovo (-ės) įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;
  3. Pažyma apie studento (-ės) studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.
Paraiškų vertinimo tvarka
Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (studento tyrimo vadovui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Išsamesnę informaciją teikia
Programų koordinatorės:
Susiję šio kvietimo dokumentai pateikti tinklalapyje.