Baigėsi Skelbiami 2023 m. finansavimo konkursai

Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2023 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos kultūros programų ir jų veiklų bei meno sričių konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki rugsėjo 9 d. (imtinai).

Meno sritys
Nuo šio finansavimo konkurso meno sričių struktūroje pareiškėjai pamatys trumpesnį meno rūšių sąrašą, nes dalis jų konsoliduojamos į didesnes, kelias sritis apimančias grupes. Dailės, fotografijos ir tarpdisciplininio meno sritys konsoliduotos į vizualiųjų menų sritį, architektūra ir dizainas tapo taikomųjų menų sritimi, o teatras, šokis ir cirkas – scenos menais. Literatūros ir muzikos finansavo sritys išliks nepakitusios, tačiau numatomi pokyčiai su šiomis sritimis susijusiose programose.

Priimant sprendimus dėl šių pokyčių, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas rėmėsi užsienio šalių praktika.
Senųjų demokratijų menų tarybos keičia ir balansuoja finansavimo schemas, atsižvelgdamos į menų raidą, jų hibridiškumą, veiklos formų įvairovę, visuomenės poreikius ir skirtingas menų patyrimo galimybes. Detalią meno sričių struktūrą, kuri niekada nebus tobula, keičia temų, sklaidos formatų, veiklos krypčių logika, siekiant visuomenei suteikti kuo įvairesnes patirtis ir paslaugas, skirtingais būdais pasauliui pristatyti kūrinius. Būtent šia kryptimi apsisprendė žvelgti Tarybos narių susirinkimas, kuris siek toliau tobulinti finansavimo mechanizmą,
– sričių konsolidavimo motyvus įvardija Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Sričių finansavimo pokyčiai visuomenei buvo pristatyti šių metų LKT forumo metu gegužę. Be to, su planais buvo supažindinta ir Kultūros ir meno taryba prie Kultūros ministerijos, ir jiems pritarė. Palaikymą sričių konsolidavimui LKT forumo metu išreiškė kultūros viceministrė D. Urbanavičienė, linkėdama kantrybės ir susikalbėjimo:
Kiekvienam pokyčiui ateina laikas. Pokytis buvo tai, kad atsirado Lietuvos kultūros taryba. Apie sričių apjungimą šnekėjome ne vienerius metus, ir nuoširdžiai pasakysiu, kai sulaukiau Astos skambučio ir ji pasakė, kad Taryba pasiryžusi sritis apjungti, aš tikrai labai apsidžiaugiau,
– teigė kultūros viceministrė, buvusi Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė.

Kultūros programos
2023 m. Lietuvos kultūros taryba finansuos 26 kultūros programas ir jų veiklas. Čia taip pat numatomi pokyčiai.

Humanitarinės literatūros programa integruojama į Literatūros sritį. Tad paraiškas humanitariniams leidiniams nuo šiol reiktų teikti šios srities konkursui.

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė „Media“ perduodama administruoti Lietuvos kino centrui, tad Lietuvos kultūros taryba šios priemonės kofinansavimo konkurso nebeskelbs. Paprogramių „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ finansavimo konkursai vyks įprasta tvarka.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų programų sąraše nelieka ir Kultūros paveldo programos, kuri perduodama Kultūros paveldo departamento.

Nuo 2023 m. programa „Ugdymas kultūra“ nebebus skaidoma į veiklas. Šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojami Projektai, skirti vaikams ir Projektai, skirti jaunimui (prioritetą teikiant veikloms, skirtoms jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų).

Nuo 2023 m. nebebus skelbiami programos „Tremties ir palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymas“ konkursai.

Administraciniai pokyčiai
Atkreipiame dėmesį, kad birželio 9 d. paskelbtų 2023 m. I finansavimo etapo konkursų rezultatus planuojama paskelbti šių metų gruodį. Finansuotų projektų vykdytojai sutartis su Lietuvos kultūros taryba galės pasirašyti nuo 2023 m. sausio 15 d. ir tam turės 40 darbo dienų (maždaug 2 mėnesius).

Finansuotų projektų vykdytojai ataskaitas Lietuvos kultūros tarybai privalės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jei teikiama nepriklausomo auditoriaus arba audito įmonės išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad negalima teikti paraiškų, kuriose numatyta pagrindinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūros tarybos narių veikla ar jų kūriniais.

Vertinimo viešinimas
Visi pareiškėjai, teikiantys paraiškas per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS) po Lietuvos kultūros tarybos finansavimo sprendimų paskelbimo savo paskyrose iš karto gali susipažinti su pateiktų paraiškų vertinimo balais ir konsoliduotu ekspertų darbo grupės komentaru dėl paraiškos vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų bei jiems skirtų balų pagrindimo, nereikia teikti atskiro prašymo.

Praėjus ne daugiau nei trims mėnesiams po finansavimo rezultatų paskelbimo Lietuvos kultūros taryba viešai skelbia ne tik paraiškas vertinančių kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę, bet ir personalines konkrečių darbo grupių sudėtis.

Atsižvelgiant į kultūros ir meno bendruomenės išsakytus pageidavimus, Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje įdiegti stipendijų, tolygios raidos ir projektų finansavimo kalendoriai, kuriuose galima stebėti ir sekti paraiškų vertinimo etapus, matyti, kada planuojami finansavimo konkursų rezultatai.

Visos 2023 m. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo naujovės kaip ir kasmet buvo pristatytos „LKT seminare: 2023 m. finansavimas“. Nuotolinio renginio įrašą galite peržiūrėti Lietuvos kultūros tarybos kanale platformoje „Youtube“.

Aktualiausią informaciją apie Lietuvos kultūros tarybos veiklą visuomet galite rasti interneto svetainėje, gauti naujienlaiškiu ar sekti Lietuvos kultūros tarybos paskyrose socialiniuose tinkluose.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.
 
Grįžti