Baigėsi Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos.
Skiriamos lėšos1 200 000 Eur
Paraiškų teikimasParaiškos priimamos nuolat užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje (bus atidaryta vasario mėn.).
Galimi pareiškėjaiLietuvos mokslo ir studijų institucijos įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Veiklų įgyvendinimo terminaiPradžia – 2023 m. sausio 1 d.
Pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.
Paramos lėšų panaudojimasParamos lėšos skirtos kompensuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose įdarbintų tyrėjų iš Ukrainos (turinčių mokslo (meno) daktaro laipsnį bei mokslo ir meno doktorantų), vykdančių mokslinius tyrimus, darbo užmokesčio bei su juo susijusių socialinio draudimo ir kitų įmokų išlaidas.
Specialieji reikalavimaiParamos intensyvumas – 100 proc.
Kompensuoti yra tinkamas darbo užmokestis bei su juo susijusios socialinio draudimo ir kitos įmokos, išmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
Didžiausias leistinas atitinkamos pareigybės valandinis atlygis, apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 721 straipsnio 5 dalyje nustatytų pareigybių maksimaliais koeficientais.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos savarankiškai nustato kvalifikacinius reikalavimus mokslo pareigybėms tyrėjams iš Ukrainos
Vykdančioji institucija patvirtina, kad įdarbinamas Ukrainos tyrėjas turi Registracijos migracijos departamente kortelę (dėl leidimo laikinai gyventi humanitariniu pagrindu) arba ją atitinkantį dokumentą, išduotą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Vykdančiosios institucijos raštas kartu su paraiška neteikiamas.
Įdarbinamo Ukrainos tyrėjo gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodoma iki 10 svarbiausių publikacijų (jei jų yra).
Paraiškos bus renkamos ir vertinamos remiantis Tarybos Pirmininko įsakymu patvirtintais bendraisiais ir specialiaisiais šio kvietimo reikalavimais.
Finansavimas skiriamas paraiškoms, atitikusioms administracinio vertinimo kriterijus.
Paraiškų finansavimo eiliškumas nustatomas pagal jų pateikimo datą
Paramos lėšos išmokamos avansu ketvirčiais, nesudarant paramos skyrimo sutarties.
Vykdančioji institucija iki ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos privalo pateikti pasirašytą praėjusio ketvirčio paramai skirtų lėšų panaudojimo finansinę ataskaitą.
Išsamesnę informaciją teikiadr. Saulius Marcinkonis tel. 8 676 17256, e. p. [email protected] (Tarptautinių programų skyrius, 151 kab., įėjimas iš Tilto g.)

Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e.p. [email protected]
 
Grįžti