Baigėsi Kviečiame Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos iki projekto pabaigos.

Šia priemone galite pasinaudoti, teikdami paraišką į vieną iš pasiūlytų renginių sąrašo iki š. m. liepos mėn., kurį rasite čia.

Galimi išvykos tikslai:
  • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo bei pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
  • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką;
  • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose;
  • galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais.
Pildant paraiškas, rekomenduojama atkreipti dėmesį į:
  • paraiškų vertinimo kriterijus – išvykos tikslų pagrįstumą ir numatomų rezultatų reikšmę. Rekomenduojama kuo tiksliau numatyti išvykos tikslą ir numatomus rezultatus;
  • dalyvavimą mokslinėse konferencijose, kuris yra nefinansuojamas. Finansuojamas tik dalyvavimas projektų partnerių paieškos renginiuose, tarptautinių MTEPI kvietimų informacinėse dienose ar panašiuose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su LINO LT projektu. Taip pat finansuojamos išvykos, skirtos konsultuotis su tarptautinės MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais.
Daugiau informacijos apie LINO LT priemonę rasite čia.

Daugiau informacijos pareiškėjams teikia
Jolanta Paunksnienė
Tel. nr. 8 676 18 422
El. p.
[email protected]

Kontaktai žiniasklaidai
Solveiga Ramanauskienė
Tel. nr. 8 676 42 056
El. p.
[email protected]
 
Grįžti