Baigėsi 2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2024–2025 metais.
Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos abiejose šalyse, Lietuvos pareiškėjai paraiškas teikia Tarybai LMT informacinėje sistemoje. Paraiškos teikiamos iki 2023 m. gegužės 3 d. 17 val.
Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas papildomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.
Kvietimo tematikos
energetika ir energetinis efektyvumas;
gynybinės technologijos;
informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir kt.);
ekologija ir racionali gamtonauda;
gyvybės mokslai, naujos labiausiai paplitusių ligų gydymo ir profilaktikos technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos tyrimai;
naujosios medžiagos;
socialiniai ir humanitariniai mokslai.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiParaišką teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Ukrainos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Šiam konkursui paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2022–2023 m., jei paraiškos teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.
Paraiškų rengimo nuostatos
1.
Projektas turi prasidėti 2024 m. sausio 1 d. ir baigtis 2025 m. gruodžio 31 d.
2.
Projekto biudžetas ne didesnis nei 100 tūkst. Eur. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
3.
Finansuojamos išlaidos:

tiesioginės išlaidos (projekto tikslui pasiekti, uždaviniams išspręsti būtinos išlaidos - projekto vykdytojų darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti (įskaitant išlaidas komandiruotėms); išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti) ir netiesioginės išlaidos (su projekto administravimu vykdančiojoje susijusios išlaidos).​

Lietuvos tyrėjų komandiruotės galimos tik į partnerio instituciją Ukrainoje. Tinkamos atvykstančių projekto partnerių iš Ukrainos dalyvavimo bendruose renginiuose Lietuvoje išlaidos (jei nebus kompensuojamos Ukrainoje) bei jų įdarbino Lietuvoje (įskaitant nuotolinį darbą) išlaidos.​

4.
Netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 20 proc. projekto tiesioginių išlaidų.
5.
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Papildoma informacija
Informaciją Lietuvoje teikia:
  • Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjas Saulius Marcinkonis, tel. (8 676) 17 256, [email protected].
Informaciją Ukrainoje teikia Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai:
 
Grįžti